7 hyödyllistä talousvinkkiä lapsiperheelle

Lapsen syntymä pistää myös perheen raha-asiat uudelle mallille. Keräsimme asiantuntijoilta vinkkejä lapsiperheiden talouteen. Näitä asioita he korostavat.

Kuluttajan talouden asiantuntija Paula Pessi, Kuluttajaliitto: ”Jouston tarve kannattaa selvittää ajoissa”

”Kun lapsi syntyy ja toinen vanhemmista jää kotiin hoitamaan uutta tulokasta, perheen tulot pienenevät. Siihen kannattaa varautua selvittämällä ajoissa Kelan sivuilta äitiys- tai isyysrahan, vanhempainrahan ja kotihoidon tuen määrät. Kartalla pysymistä helpottaa, kun laittaa talteen päivämäärät, milloin mitäkin tukea voi hakea. Tukien hakemiseen liittyy erilaisia määräaikoja.

Uuteen tulotasoon voi varautua myös hakemalla joustoa perheen kuluihin. Tarkistakaa esimerkiksi, sopivatko asuntolainojenne maksusuunnitelmat uuteen tilanteeseenne. Määräaikainen lainanlyhennysvapaa voi antaa liikkumavaraa.

Vauva-aika ja erilainen arki voivat tarkoittaa myös yllättäviä säästöjä, kun työvaatteisiin, lounaisiin ja heräteostoksiin valuu aiempaa vähemmän rahaa.”

Johtava lakimies Juha Koponen, Veronmaksajat: ”Pitäkää veroprosentti ajan tasalla”

”Oma veroprosentti kannattaa aina täsmentää hyvissä ajoin uuden tulotason mukaiseksi. Näin pysyt taloustilanteesi herrana ja vältät yllättävät menoerät, kuten jäännösverot. Toisaalta verottajalle on turha maksaa myöskään liikaa, kun raha voisi olla omassa käytössä. Tämä on hyvä muistaa esimerkiksi, jos ostaa asunnon ja ottaa asuntolainan: lainasta maksettavat korot ovat osittain vähennyskelpoisia verotuksessa, joten ne laskevat omaa veroprosenttia. Muutosverokortti kannattaa siis hakea heti.”

Viestintäpäällikkö Minna Mattila, Takuusäätiö: ”Käykää arvokeskustelu rahasta”

”Raha-asioista voi puhua vain, jos niistä tekee konkreettisia. Laittakaa siis kummankin tulot, menot ja velat näkyville, paperille tai digitaalisesti. Keskustelkaa siitä, mitä arvostatte, ja katsokaa, menevätkö rahat arvojenne mukaisiin asioihin.

Mitä pienempiä lapset ovat, sitä tärkeämpää on puhua talousasiat selviksi. Perhettä perustettaessa tehdään kuin huomaamatta päätöksiä siitä, millainen kulutustaso perheellä tulee olemaan. Päätökset asumisesta, lasten harrastuksesta ja ostotavoista muuttuvat tottumuksiksi, joita voi olla myöhemmin vaikea muuttaa.”

Toimitusjohtaja Timo Laitinen, vakuutusyhtiö Kaleva: ”Henkivakuutus auttaa selviämään arjesta”

”Lapsiperheille henkivakuutus on tärkeä turva. Nuorissa perheissä on usein pienet lapset ja isot asuntolainat, eikä omaisuutta ole vielä ehtinyt kertyä. Jos toisen vanhemman tulot jäävät pois, jäljelle jäävän elättäjän voi olla vaikeaa selvitä yksin asuntolainoista ja arjen kuluista. Henkivakuutus auttaa pitämään yllä perheen elintason tilanteessa, jossa arki ympärillä järkkyy.”

Juristi Heli Korpipää, Hyvä Ero Oy: ”Varautuminen on aina viisasta”

”Avioliitossa puolisot voivat tehdä avioehtosopimuksen, jolla he voivat rajata tietyn osan omaisuudestaan jaon ulkopuolelle mahdollisessa erossa. Harva tietää, että avioehdon rinnalle tai sen sijaan voidaan tehdä myös muodoltaan kevyempi ’sopimus avio- tai avoeron varalta’. Tässä sopimuksessa puolisot voivat sopia oikeastaan mistä tahansa, kuten vaikkapa siitä, miten lapset asuvat eron sattuessa, miten elatusmaksujen kanssa toimitaan ja kumpi jää yhteiseen asuntoon asumaan.

Erossa lasten taloudellinen hyvinvointi voi olla koetuksella. Siksi eroon liittyvistä asioista kannattaa puhua ja sopia silloin, kun kaikki on hyvin. Elämässä on viisasta varautua sellaisiinkin asioihin, joita ei välttämättä koskaan sattuisikaan.”

Neuvonnan johtaja Teija Jerkku, Marttaliitto: ”Sopikaa, kuka maksaa mitäkin”

”Suomessa on yleistä, että pariskunnalla on omat rahat ja pankkitilit. Kukin perhe hoitaa taloutensa omalla tavallaan, mutta riitojen ennaltaehkäisemiseksi asioista on tärkeää sopia etukäteen.

Seuraavista kysymyksistä kannattaa keskustella: Maksaako kumpikin kuluista yhtä paljon, vaikka tulot olisivat eri luokkaa? Perustetaanko yhteinen taloustili, johon kummatkin laittavat rahaa? Pankista kannattaa varmistaa, että molemmilla on tällaiseen tiliin yhtäläinen käyttöoikeus. Tästä on hyötyä, jos eteen tulee puolison tapaturma tai menehtyminen.”

Asiakaspalvelupäällikkö Essi Rosokivi, Mandatum Life: ”Lasten on hyvä oppia talousajattelua”

”Lasten rahastosäästämistä voi ajatella vaihtoehtoiskustannuksen kautta. Se 50 euroa, jonka maksan joka kuukausi kummankin lapseni lapsilisistä rahastoihin, hupenisi helposti myös moneen muuhun.

Kannatan rahastosäästämistä sen matalan riskin vuoksi. Kun säästän esimerkiksi 20 vuotta, säästöt hajautuvat niin pitkälle ajalle, että riskit ovat minimaaliset. Ajatuksena on, että lapsilleni kertyisi säästöjä esimerkiksi ensiasunnon ostoon. Pienistä puroista kasvaa jokia.

Minusta on myös tärkeää opettaa lapsille taloudellista ajattelua, jotta he oppisivat suhtautumaan rahaan muutenkin kuin vain kulutuksen näkökulmasta.”

Henkivakuutus on hyvä tapa turvata läheistesi taloudellinen tulevaisuus. Katso, mitä vakuutus sinulle maksaisi.

Lue lisää:

Tiesitkö, että...

50% suomalaisista ei ole tehnyt mitään valmisteluja kuoleman varalle.

Oletko sinä? Testaa, kuinka suuri henkivakuutus sinun kannattaisi ottaa.

Lue lisää

Mitä kuolema maksaa?
Kuolinilmoitus, hautajaistarjoilut ja monta muuta käytännön asiaa, jotka pitää järjestää. Puhumattakaan perunkirjoituksesta, perintöveroista ja kuluista, jotka liittyvät perheen yhteiseen elämään. Harva meistä on tullut ajatelleeksi, mitä kuolema oikeastaan maksaa.
Nanu Laine ja Kristian Kekkonen: Kuolema ei ole meidän perheessämme tabu
"Emme puhu keskenämme kuolemasta arkielämässä, mutta kun se kosketti meitä isovanhempien kautta, aihe nousi luontevasti esille."
7 vinkkiä, joiden avulla onnistut perintösuunnittelussa
Perintösuunnitelman teko kannattaa aloittaa omien arvojen ja elämäntilanteen pohdinnasta. Lakimies Seppo Mikkola kertoo, mitä sinun on hyvä ottaa huomioon, kun ryhdyt tekemään testamenttia.