Mitä kuolema maksaa?

Kuolinilmoitus, hautajaistarjoilut ja monta muuta käytännön asiaa, jotka pitää järjestää. Puhumattakaan perunkirjoituksesta, perintöveroista ja kuluista, jotka liittyvät perheen yhteiseen elämään. Harva meistä on tullut ajatelleeksi, mitä kuolema oikeastaan maksaa.

Me suomalaiset emme juuri puhu kuolemasta, emmekä siksi myöskään varaudu siihen. Surun ja menetyksen lisäksi kuolema voi kuitenkin tuoda mukanaan myös taloushuolia. Kokosimme yhteen yleisimpiä kuolemaan liittyviä kuluja ja pyysimme myös asiantuntijoilta vinkkejä varautumiseen.

Kuolinilmoitus

Kuolinilmoituksen julkaisu sanomalehdessä maksaa muutamasta sadasta jopa tuhanteen euroon. Hautajaistoimistoilta saa haluttaessa apua ilmoituksen laatimiseen.

Hautauskulut

Hautajaiset järjestetään yleensä kirkossa, kappelissa tai hautausmaalla. Jos vainaja ei kuulu kirkkoon, seurakunta saattaa periä kappelin käytöstä maksun. Muistotilaisuuden kustannuksiin kannattaa laskea tarjoilut ja mahdollinen tilavuokra.

Hautaustoimistot tarjoavat paketteja, joihin kuuluvat yleensä ainakin arkku, kukat, tarvittaessa uurna, vainajan valmistelu ja arkkuun laitto sekä kuljetukset. Pelkästään arkkujen hinnat vaihtelevat muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon, joten myös kokonaisuuden hinnassa on suuria eroja.

Hautaustoimistoilta voi tilata hautajaisjärjestelyiden lisäksi hautakiven ja hautapaikan. Toimistot auttavat myös perunkirjoituksen järjestämisessä.

Seurakunnat määräävät hautakivien koot. Kivet maksavat muutamasta sadasta tuhansiin euroihin. Seurakunta veloittaa hautapaikasta ja tuhkauksesta. Näiden hinnoittelussa kotipaikkakuntalainen pääsee yleensä lähes puolet ulkopaikkakuntalaista halvemmalla.

Henkivakutuusyhtiö Kalevan lakimies Seppo Mikkola neuvoo:

Hautauskulut maksetaan kuolinpesän varoista, ja ne pienentävät näin verotettavan perinnön määrää. ”Verottaja hyväksyy, että kuolinpesästä maksetaan kohtuulliset hautauskulut. Tämä kannattaa ottaa huomioon hautajaisten järjestämisessä ja esimerkiksi hautakiven valinnassa."

Sairaala- ja hoitokulut

Kuoleman jälkeen voi tulla maksettavaksi vainajan sairaalalaskuja tai hoivakodin maksuja. Kuolinpesästä voidaan maksaa pesänselvitysvelkojen eli kohtuullisten hautaus- ja perunkirjoituskulujen lisäksi myös muita vainajan laskuja kuolemaa edeltävältä ajalta.

Muut kulut ja velat

Vainajan lainanlyhennykset, hoitovastikkeet ja muut velat maksetaan kuolinpesästä eli käytännössä vainajan tililtä. Niin kauan kuin tilillä on varoja, pankki veloittaa vainajan tililtä kaikki hänen nimissään tulevat laskut.

Kalevan asiantuntija neuvoo:

”Jos joku kuolinpesän osakkaista joutuu maksamaan laskuja omista rahoistaan, hänelle jää kuolinpesästä saatavaa. Se hyvitetään hänelle pesänjaossa”, lakimies Seppo Mikkola kertoo.

Arjen kulut

Perheenjäsenen kuolema vaikuttaa välittömästi perheen taloudelliseen tilanteeseen. Puolison kuollessa esimerkiksi asuntolainan lyhennykset, yhtiövastikkeet, vuokrat ja vakuutusmaksut jäävät vain toisen puolison maksettaviksi. Myös esimerkiksi perheen ruokamenoista, lasten harrastuksista ja muista kuluista pitää yhtäkkiä selvitä yksin.

Kalevan asiantuntija neuvoo:

Vakuutusyhtiö Kalevan markkinointijohtajan Minna Mikkasen mukaan henkivakuutusta kannattaa harkita juuri perheen elintason turvaamiseksi.

”Puolison kuollessa perheen tulot putoavat, ja arjesta voi olla hankalaa selvitä. Silloin henkivakuutus on tärkeä apu. Vakuutuksen edunsaaja saa korvaussumman käyttöönsä viipymättä sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on ilmoitus vainajan perillisistä, varoista ja veloista, ja se on toimitettava kolmen kuukauden sisällä kuolemasta. Perukirja toimii veroilmoituksena, jonka perusteella perillisten maksettavaksi määräytyy perintövero.

Yleensä perunkirjoituksen hoitaa laki- tai hautaustoimisto. Perunkirjoituksen hinta vaihtelee suuresti, sillä siihen vaikuttaa työmäärä. Tavallisesti palvelu maksaa muutamasta sadasta yli tuhanteen euroon.

Perinnönjako

Omaisuuden jakamiseksi on tehtävä perinnönjako. Sen teettäminen asianajotoimistossa maksoi Kuluttajaliiton teettämässä vertailussa 600–1 200 euroa. Myös perinnönjaon hinnat on sidottu siihen, kuinka paljon työtä omaisuuden jakaminen teettää.

Perintöverot

Perintöveroa on maksettava yli 20 000 euron perintöosuudesta. Perinnön saajat jaetaan kahteen veroluokkaan: Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat vainajan aviopuoliso, lapset, lapsenlapset ja vanhemmat, ja heidän veroprosenttinsa on 20 000 euron ylittävästä osasta 7–19 prosenttia, omaisuuden suuruudesta riippuen. Toiseen luokkaan kuuluvat muut sukulaiset ja vieraat, ja heidän veroprosenttinsa yltää 19–33 prosenttiin.

Kalevan asiantuntija neuvoo:

Jos kiinteää omaisuutta on paljon, perillisten voi olla vaikeaa selviytyä perintöveroista. ”Kesämökkiä, asuntoa tai venettä ei pitäisi joutua myymään pakon edessä. Jos vainajalla on ollut henkivakuutus, korvaussummalla voi esimerkiksi maksaa perintöverot”, vakuutusyhtiö Kalevan Minna Mikkanen muistuttaa.

Henkivakuutus on hyvä tapa turvata läheistesi taloudellinen turvallisuus. Katso mitä vakuutus sinulle maksaisi.

Lue lisää:

Tiesitkö, että...

50% suomalaisista ei ole tehnyt mitään valmisteluja kuoleman varalle.

Oletko sinä? Laske mitä henkivakuutus sinulle maksaisi.

Lue lisää

Katso, tiedätkö sinä, mistä henkivakuutuksessa on kyse
Kysyimme kuuden suomalaisen käsityksiä henkivakuutuksista. Onko kyseessä ylimääräinen kulu, jota kannattaa miettiä vasta sitten, jos jotakin käy? Vakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtaja Timo Laitinen vastaa.
Näin suljet sosiaalisen median palvelut läheisesi kuoltua
Useissa sosiaalisen median palveluissa on mahdollista lopettaa läheisen kuoltua myös ilman salasanoja. Kokosimme ohjeet, joilla suljet Twitterin, Facebookin, Instagramin ja Googlen tilit.
Seurakuntapastori Katja Hero: Uskaltakaa puhua kuolemasta
Kun kuolemasta vaietaan, siitä tulee ihmisten mielissä vain pelottava asia, Katja Hero sanoo. Tässä papin viisi havaintoa suhtautumisestamme kuolemaan.