Työikäiset kuolevat yleisimmin syöpiin ja verenkiertoelinten sairauksiin

Työikäisiä miehiä kuoli kaksinkertainen määrä verrattuna naisiin vuonna 2018. Tilanne oli sama 10 vuotta sitten. Kuolemansyissä kärkeä pitävät syövät ja muut kasvaimet sekä verenkiertoelinten sairaudet.

04.03.2020

Tilastokeskuksen uusin tilasto suomalaisten kuolemista vuodelta 2018 kertoo, että suomalaisten ja työikäisten kuolemat jatkavat vähenemistä. Se on tyypillistä länsimaissa, joissa moni asia on paremmin hoidettu terveydenhuollosta liikenneturvallisuuteen.

Kuolemia on kuitenkin edelleen paljon, sillä viime vuonna työikäisiä kuoli lähes 8 000. Se on lähes 15 prosenttia kaikista kuolleista, joita oli reilut 54 000. Noin prosentti suomalaisista kuolee vuosittain.

Eniten kuolee miehiä

Kun katsotaan sukupuolten eroja, miehiä kuoli kaksinkertainen määrä verrattuna naisiin. Näin oli myös jo vuonna 2009. Työikäisten miesten tyypillisimmät kuolinsyyt olivat verenkiertoelinten sairaudet, joihin menehtyi 25 prosenttia ja syövät ja kasvaimet, joihin kuoli 24 prosenttia.

null

Työikäisillä naisilla syövät ja muut kasvaimet aiheuttivat peräti 44 prosenttia kuolemista, ja verenkiertoelinten sairauksien osuus jäi 14 prosenttiin kuolemista.

Kasvaimet ovat yleistyneet muutaman prosentin verran sekä työikäisillä naisilla että miehillä kuolinsyinä vuoteen 2009 verrattuna. Tyypillisin kuoleman aiheuttava syöpä miehillä oli keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä. Suomen Syöpäyhdistyksen mukaan joka kolmas suomalainen sairastuu jossakin vaiheessa syöpään. Osa paranee siitä, osa ei.

null

”Olen huomannut, että monet vakuutusasiakkaat ajattelevat, että valtaosa työikäisten kuolemista liittyy tapaturmiin, vaikka syövät ja verenkiertoelinten sairaudet ovat tyypillisimpiä kuoleman aiheuttajia. Työelämävuosien karttuessa näihin sairauksiin kuolevien määrä kasvaa”, aktuaari Teemu Jokela Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevasta kertoo.

Alkoholiperäisiä kuolemia myös paljon

Kun tarkastellaan seuraavia työikäisten kuolemien aiheuttajia viime vuonna, alkoholiperäisten tautien ja tapaturmaisen alkoholimyrkytyksen osuus oli 13 prosenttia, tapaturmien 10 prosenttia, itsemurhien 8 prosenttia, hengityselinten sairauksien 2 prosenttia ja muiden syiden 15 prosenttia. Kuolleiden työikäisten määrä on kuitenkin vähentynyt 27 prosenttia vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018.

null

”Meillä Suomessa on edelleen paljon alkoholiperäisiä kuolemia. Se ei suoraan näy tilastossa, mutta myös tupakointi on voinut myötävaikuttaa näihin kuolemiin”, Jokela sanoo ja viittaa tutkimustietoon.

Vuonna 2016 julkaistu professori Jürgen Rehmin tutkimusryhmän riskiarviointi eri päihteiden aiheuttamista kuolemista nosti kärkisijoille alkoholin ja tupakan ennen kokaiinia ja heroiinia.

Alkoholiperäiset syyt ja itsemurhat ovat paljon tyypillisempiä kuolinsyitä miehillä – niihin menehtyi kolminkertainen määrä työikäisiä miehiä verrattuna työikäisiin naisiin.

Henkivakuutuksesta turvaa kuolemassa

Jokela kannustaa perheellisiä ja niitä, joilla on paljon lainaa ja arkimenoja harkitsemaan henkivakuutuksen ottamista oman ja puolison kuoleman varalle. Jos kuolema vierailee, elämisen kulut jäävät lesken hoidettavaksi, mikä voi aiheuttaa stressiä.

”Hankalassa tilanteessa henkivakuutus auttaa hoitamaan velat ja jatkamaan elämää. Vakuutuksen riittävänä määränä pidetään lainojen ja kahden vuoden tulojen summaa”, Jokela sanoo ja jatkaa: ”Jokaisen kannattaakin laskea oman henkivakuutuksen hinta. Uskon, että moni yllättyy myönteisesti.”

Henkivakuutus on hyvä tapa varautua kuolemasta aiheutuviin kuluihin ja turvata läheisten taloudellinen tulevaisuus.

Laske, mitä henkivakuutus sinulle maksaisi.