Vakavan sairauden turva

Vakava sairaus yllättää joka viidennen suomalaisen aktiivisimmassa elämänvaiheessa. Vuoden palkkaa vastaava summa antaa sinulle aikaa järjestää arkea ja elämää uudestaan, omilla ehdoillasi.

Näin vakavan sairauden turva toimii

Vakavan sairauden turvan sinulle myöntää Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö.

Veroton kertakorvaus
 • Vakavan sairauden turva on veroton kertakorvaus, jonka saat vakavan sairauden diagnoosia tai suoritettua toimenpidettä vastaan.
 • Voit käyttää rahat juuri niin kuin itse haluat.
 • Vakavan sairauden turvan edunsaaja on vakuutettu itse.
Korvauksen oikeuttavat sairaudet
 • Korvaukseen oikeuttavia sairauksia ja toimenpiteitä ovat: syöpä, sydäninfarkti, aivohalvaus, munuaisten vajaatoiminta, MS-tauti, sepelvaltimon ohitusleikkaus ja elin- tai luuydinsiirto.
 • Tutustu rajoitusehtoihin tarkemmin vakuutusehdoissa. Korvattavia eivät ole esimerkiksi syövän esiasteet.
Turvan ottaminen ja voimassaolo
 • Voit ottaa turvan, jos olet 20–64-vuotias.
 • Oston yhteydessä sinun tulee täyttää selvitys omasta terveydentilastasi. Mahdollinen tupakkatuotteiden käyttö nostaa turvan maksua.
 • Turvan maksut nousevat vakuutetun iän myötä turvan voimassaoloaikana.
 • Turva tulee voimaan 90 päivän kuluttua sen ottamisesta ja päättyy, kun sinulle on maksettu korvaus tai viimeistään, kun täytät 65 vuotta.
 • Turva jatkuu 10 vuoden voimassaoloajan jälkeen automaattisesti seuraavat 10 vuotta edellyttäen, että turvaa on jatkamishetkellä edelleen tarjolla Mandatum Lifessa.
 • Turva jatkuu ilman terveysselvitystä myynnissä olevan turvan ehdoin ja hinnoin. Turvan voi päättää milloin vain.
Vakuutusehdot ja vakuutusopas

Löydät vakuutuksen ehdot täältä ja vakuutusoppaan täältä. Lisäksi voi tutustua vakuutusta koskevat tiedot sisältävään asiakirjaan täältä.

Turvasumman suuruus

Voit hakea henkivakuutuskuntoon.fi-sivuston kautta vakavan sairauden turvan enintään 40 000 euron turvasummaan asti, edellyttäen että sinulla ei jo ole aikaisempaa Mandatum Lifen myöntämää vakavan sairauden turvaa.  Mikäli haluat hakea suurempaa turvasummaa tai sinulla on jo olemassa oleva vakavan sairauden turva Mandatum Lifesta, voit olla yhteydessä Mandatum Lifen asiakaspalveluun 0200 31100 (pvm / mpm). Asiakaspalvelu palvelee ma-to klo 8-18 ja pe klo 8-17.