Hyödyllistä tietoa

Järjestön jäsenenä saat edut

Oletko järjestön jäsen? Järjestön jäsenenä sinä ja puolisosi saatte jopa 65 % edullisemmin Primus-henkivakuutuksen. Lisäksi saatte tapaturmavakuutukset aina edulliseen hintaan.

Lista Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöistä.

Jos et kuulu yhteistyöjärjestöön

Jos perheestänne kumpikaan ei ole yhteistyöjärjestöjemme jäsen, voit hankkia henkivakuutuksen helposti valitsemalla laskurista vaihtoehdon "En ole järjestönjäsen." Silloin henkivakuutuksen myöntää Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö.

Tutustu Ifin henkilövakuutuksiin

MITKÄ OVAT PRIMUS-EDUT?

 • Myös puolisosi on oikeutettu Primus-etuihin.

 • Lisäetuna ilmainen 2000 euron Selviytymisturva kaikkiin uusiin Primus-henki- ja tapaturmavakuutuksiin.

ILMAINEN LISÄETU -SELVIYTYMISTURVA

Saat kaikkiin uusiin Primus-henki- ja tapaturmavakuutuksiin veloituksettomana lisäetuna 2 000 euron Selviytymisturvan.

 • Selviytymisturva myönnetään kaikkiin uusiin Primus-vakuutuksiin.
 • Selviytymisturva on veloitukseton lisäetu kuoleman varalta.
 • Selviytymisturva koskee aikuisten Primus-henki- ja tapaturmavakuutuksia ja lasten Primus-tapaturmavakuutuksia. Se ei koske Primus-jatkovakuutuksia eikä myöskään konvertoituneita Primus-vakuutuksia.
 • Selviytymisturva maksetaan vakuutetun kuolinpesälle, ellei vakuutuksessa ole voimassaolevaa kuolemantapausturvan edunsaajamääräystä.
 • Selviytymisturva on suunniteltu kattamaan osa kuolemaan liittyvistä kuluista, kuten hautajaiskulut, perunkirjoitukset tai kuolinilmoituksen.

Kenet valitsen edunsaajaksi?

Kuolintapauskorvauksen saajaksi kannattaa valita henkilöt, joille aiheutuisi eniten taloudellista turvattomuutta kuolintapauksessa. On hyvä tietää, että vakuutuksesta tullutta rahaa voi käyttää esimerkiksi lainojen ja perintöverojen maksamiseen.

Edunsaajavaihtoehdot

Puoliso ja lapset

Puolet korvauksesta maksetaan aviopuolisolle ja puolet lapsille. Lasten osuuden jakavat omat biologiset ja adoptoidut lapset pääluvun mukaisin osuuksin. Jos joku lapsista on kuollut, hänen osuutensa saa hänen lapsensa, mikäli hänellä on lapsia.

Puoliso

Korvauksen saa aviopuoliso.

Avopuoliso ja avo-/aviopuolison lapset

Avopuoliso ja avo-/aviopuolison lapset on erikseen nimettävä edunsaajiksi, jos heille halutaan maksaa korvausta.

Lapset

Lasten osuuden jakavat omat biologiset ja adoptoidut lapset pääluvun mukaisin osuuksin. Jos joku lapsista on kuollut, hänen osuutensa saa hänen lapsensa, mikäli hänellä on lapsia.

Vanhemmat

Korvauksen saavat biologiset vanhemmat.

Nimetty edunsaaja

Vakuutuksen ottaja nimeää erikseen ketkä tahansa haluamansa henkilöt korvauksen saajiksi.

Omaiset

Puolet korvauksesta maksetaan aviopuolisolle ja puolet lapsille. Jos puoliso on kuollut saavat lapset koko korvauksen. Jos joku lapsista on kuollut, hänen osuutensa saa hänen lapsensa, mikäli hänellä on lapsia.

Edunsaajia voi muuttaa

Nimetyt edunsaajat pysyvät voimassa kunnes nimettyjen edunsaajien listaa muutetaan, myös erotilanteessa avio- tai avopuolisosta. Nimilistojen osalta onkin erityisen tärkeää muistaa pitää määräykset ajan tasalla..

Avioeron sattuessa

Jos avioerohakemus on tehty ja avioeron harkinta-aika on vireillä, puoliso putoaa automaattisesti pois edunsaajien piiristä. Korvaus jaetaan tässä tapauksessa perintökaaren tai testamentin mukaisesti.

Kannattaako minun tehdä testamentti?

Testamentilla voit vaikuttaa siihen, miten haluat omaisuutesi jaettavan jälkeesi. Voit päättää, kuka perii ja mitä perii. Jos testamenttia ei ole, omaisuutesi jaetaan perintökaaren mukaisille perillisille.

SYITÄ TESTAMENTIN TEKEMISELLE

 • Haluat turvata avo- tai aviopuolisosi taloudellista turvallisuutta
 • Perheeseesi kuuluu “sinun, minun ja meidän lapsia”
 • Olet laatinut avioehtosopimuksen
 • Haluat puolisollesi hallintaoikeuden koko omaisuuteen ja samalla keventää lastesi perintöverotusta
 • Haluat, että lapsesi puolisolla ei ole avio-oikeutta sinulta perittävään omaisuuteen avioeron tai kuoleman varalta
 • Sinulla ei ole lapsia tai et ole naimisissa
 • Haluat muistaa esimerkiksi kummilastasi tai pitkäaikaista hoitajaasi
 • Haluat tukea hyväntekeväisyyskohteita tai vastaavia

Katso millainen testamentti sopii omaan elämäntilanteeseesi

Näin teet testamentin

Korvausten maksaminen

Korvaussummat maksetaan vakuutusyhtiöstä suoraan saajien tileille korvaushakemuksen saavuttua vakuutusyhtiöön. Puolison osuuden saa kuolinhetken aviopuoliso. Testamentti tai avioehtosopimus ei vaikuta korvausten maksamiseen. Jos saajaksi on määrätty kuolinpesä, korvaus maksetaan pesän tilille ja jaetaan sieltä kuten muukin perintö.

Korvausten maksaminen

Korvaukset maksetaan vakuutusyhtiöstä suoraan saajien tileille korvaushakemusten saavuttua vakuutusyhtiöön.

Puolison osuuden saa kuolinhetken aviopuoliso.

Testamentti tai avioehtosopimus ei vaikuta korvausten maksamiseen.

Jos saajaksi on määrätty kuolinpesä, korvaus maksetaan pesän tilille ja jaetaan sieltä kuten muukin perintö.

Korvausten verotus

Lähiomaisille maksetut kuolemantapauskorvaukset kuuluvat perintöveron piiriin. Lähiomaisia ovat esimerkiksi aviopuoliso, lapset, lapsenlapset ja vanhemmat. Muille kuin lähiomaisille maksetut kuolemantapauskorvaukset ovat kokonaan verotettavaa pääomatuloa.

Korvauksen maksaminen ja verotus

Edunsaajat

Testamentti

Avioehtosopimus